Dodałeś do koszyka 1 element:
 • Domena dupa.com129 PLN
Masz 3 elementy w koszyku:
 • Hosting Orion dupa129 PLN
 • Domena dupa.pl5,99 PLN
 • Domena dupa.com.pl3,99 PLN
 • Suma145,76 PLN
 • VAT 35,76 PLN
 • brutto 187,76 PLN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu ecenter.pl



Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowychi oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Administratora Danych Osobowych serwisu oraz wskazuje możliwości kontaktu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisu jest Ecenter SA z siedzibą w Toruniu, ul. Goździkowa 2, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380166 z kapitałem akcyjnym w wysokości 100 000zł, wpłaconym w całości, NIP 956-228-56-04, REGON 340871906, który jest administratorem serwisu internetowego www.ecenter.pl, za którego pośrednictwem świadczy usługi, bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji wyznaczonym przez ADO jest Krzysztof Janiszewski email: rodo@ecenter.pl

Rejestracja w serwisie

Serwis daje Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych w Serwisie usług i udostępniać o s obie informacje. Rejestracja jest dobrowolna i całkowicie darmowa. Rejestracja jest (zgodnie z art 6 punkt 1 lit b) wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych usług, funkcji i promocji. Dane zebrane niezbędne do rejestracji konta klienckiego to: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko. Aby złożyć zamówienie na usługi płatne, konieczne jest podanie pełnych danych teleadresowych, zawierających imię, nazwisko reprezentatna, nazwę firmy, adres, kod pocztowy, państwo, numer NIP, REGON (dla firm), PESEL (dla osób fizycznych), numer telefonu. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych RODO.

Dane osobowe

Dane osobowe Administrator Danych Osobowych może przekazywać (zgodnie z art. 26 punkt 1) innym podmiotom w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowania zamowionych uslug. Mogą to być podmioty takie jak:

 • operatorzy rejestrów domen
 • firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie
 • firmy świadczące usługi księgowe
 • firmy windykacyjne
 • firmy świadczące usługi płatności online
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.


Niezależnie od uzgodnień między administratorami osoba której dane dotyczą może wykonywać jej prawa względem każdego z administratorów (art.26 punkt 3)

Przekazywane Dane Osobowe są potwierdzone przez ADO umowami zgodnymi ze standardami RODO, i przekazywane jedynie w celu zrealizowania na rzecz Klienta zamówionych przez niego usług.

Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez ADO bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni i przeszkoleni w zakresie rozporządzenia RODO pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Ecenter SA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Ecenter SA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Ecenter SA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług Ecenter SA wystąpią trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
 • Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.
Zgody można udzielić na kilka sposobów: zapisując się do naszego newslettera, rejestrację konta klienckiego, zamówienie usługi, oraz w każdy inny sposób zaproponowany przez Ecenter SA. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie zamowionych uslug.

Zabezpieczenie danych

Administrator Danych Osobowych, spółka Ecenter SA (zgodnie z art. 25 ust. 1) stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Firma Ecenter SA dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania europejskiego rozporządzenia RODO.

Dostęp do danych

Użytkownik (zgodnie art 13 punkt 2 lit b) ma prawo decydować, w jakim zakresie ADO będzie wykorzystywał jego dane osobowe. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmieniać, aktualizować, uzupełniać swoje dane osobowe za pomocą udostępnionego przez ADO Panelu Klienta oraz złożyć pisemne oświadczenie, w którym wycofuje zgodę (art 7 punkt 3) na ich przetwarzanie i zażądać usunięcia jego danych osobowych (art 17 punkt 1 lit b) ze zbioru danych Operatora, ale może się to wiązać z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

W innym przypadku ADO przechowuje dane osobowe do czasu wygaśnięcia umowy z zakresu świadczonej usługi (art 13 punkt 2 lit a).

SSL - ochrona danych transmisji

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Google Analytics

Serwis korzysta ze statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w innych Państwach niż Polska, być może również poza granicami Unii Europejskiej. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google Remarketing

Serwis korzysta ze statystyk narzędzi Google Remarketing. Google Remarketing używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają, aby w przyszłości móc wyświetlić im reklamy nawiązujące do ich zainteresowań wyrażonych na stronie Serwisu.

Pliki Cookie

Serwis używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu przechowania identyfikatora sesji użytkownika. Mechanizmy sesji, stosowane już na serwerach Ecenter, są niezbędne w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu.

Jeżeli Użytkownik wyłączy możliwość stosowania plików Cookie w przeglądarce, jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie mógł korzystać z wielu funkcji oferowanych przez Serwis.

Kontakt

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego i telefonicznego z operatorem Serwisu poprzez formularz dostępny na stronie kontakt. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych.

Operator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zamówień i obsługa serwisowa.

Wyłączenie odpowiedzialności

ADO nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których ADO przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Postanowienie końcowe

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczonego przez ADO ( Krzysztof Janiszewski email: rodo@ecenter.pl).

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W ramach i zakresie zgodności Polskiego prawa z Rozporządzeniem UE RODO

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 2018-05-24

[X]

Logowanie do konta

Nie masz jeszcze konta?Załóż je teraz!

[X]

Utworzenie konta

Przeładuj
Masz już konto?Zaloguj się!

[X]

Przypomnienie hasła

Nie masz jeszcze konta?Załóż je teraz!